Rozkaz Naczelnika L16/2016

  • Sprawność Komendanta
  • phm. Sławomir Żołnierczyk V-ce Komendantem kursu „Spektrum-Niebieski”