Rozkaz L5/2017

Zaliczenia służby instruktorskie c.d.