Rozkaz L5/2016

Powołanie w-ce Komendanta, powołanie Komisji Instruktorskiej.