Rozkaz L16/2016

  • dh Błażej Nycz podharcmistrzem
  • inne sprawy z Komisji Instruktorskiej
  • nowe sprawności