Rozkaz L10/2016

pwd. Jerzy Gliwicki Harcerzem Rzeczypospolitej, sprawności Źródła Wiary i BS