Komisja instruktorska

Komisja Instruktorska naszej Chorągwi zajmuje się prowadzeniem prób na pierwsze dwa stopnie instruktorskie. Próby na stopień Harcmistrza prowadzone są jedynie przez wspólną dla całego związku Komisję Harcmistrzowską. Zatem jeśli uważasz, że jesteś gotów, by pełnić służbę wychowawczą, skontaktuj się z nami.

Zasady pracy komisji

  1. Warunkiem przyjęcia na zbiórce Komisji jest przesłanie wstępnego zgłoszenia (imię, nazwisko, cel udziału w KI) na 2 tygodnie przed zbiórką oraz kompletu dokumentów (wniosek o otwarcie wraz z propozycją próby- dla otwierających; sprawozdanie z próby – dla zamykających lub proszących o zmianę), minimum tydzień przed datą zbiórki. Dokumenty należy wysłać do Komisji Instruktorskiej.
  2. Zbiórki Komisji będą odbywać się w terminach podanych w kalendarzu.
    O ewentualnym przesunięciu któregoś z terminów może zadecydować Przewodniczący Komisji.
  3. Każdorazowo 4 tygodnie przed datą zbiórki zostanie wysłana pocztą elektroniczną wiadomość przypominająca o najbliższym terminie.
  4. Komendant Chorągwi może w formie imiennego listu zaprosić wybranego harcerza na zbiórkę komisji.
  5. Ocenie komisji będą podlegać również opiekunowie stopni i ich praca z podopiecznymi.

Kim jest instruktor?

Instruktor – to harcerz, który dzięki próbie udowodnił, że dzięki próbie jest gotów być harcerskim wychowawcą. Umie sprawnie posługiwać się Metodą Harcerską, a jednocześnie przez własny przykład pokazuje, jak dążyć do ideałów prawa harcerskiego. Istnieją trzy stopnie instruktorskie:

Przewodnik, Podharcmistrz i Harcmistrz.